ریکاوری هارد سوخته

  هارد سوخته به هاردهایی که توانایی روشن شدن ندارند اطلاق می‌شود. اگر هارد شما روشن نمی‌شود، اگر هارد روشن می‌شود اما توسط سیستم شناسایی نمی‌شود، اگر هارد روشن می‌شود و بعد از مدتی دوباره خاموش می‌شود و اگر صدای کلیک کردن یا غژ غژ عیجبی می‌شنوید پس شما با مشکل سوختن هارد مواجه شده‌اید. […]

Continue reading