ریکاوری پارتیشن حذف شده

  فرآیند فرمت کردن یکی از روش‌های مورد استفاده است که به طور کامل اطلاعات یا پارتیشن‌ها را از بین می‌برد. این فرآیند بسیار کاربردی است زیرا به شما اجازه می‌دهد تا مقدار زیادی از اطلاعات ناخواسته را پاک کنید. یکی از دلایلی که ما را مجبور به فرمت کردن پارتیشن می‌کند حمله ویروس‌ها به […]

Continue reading