Skip to content
!‌ اطلاعیه مهم !

سلام 
با توجه به فرا رسیدن پایان سال و ورود ویروس کرونا به کشور عزیزمان، هیئت مدیره مجموعه ایران هارد جهت پیشگیری از شیوع ویروس میان مراجعین محترم و کادر حرفه‌ای خود تصمیم بر عدم پذیرش گرفتند لذا شرکت تا تاریخ ۹۹/۱/۱۶ تعطیل میباشد.